våre kjære... En digital minnelund på nett.

Velkommen til tilminne.om no. Dette er nettstedet for våre kjære vi har mistet. Vi skal aldri glemme dere, men holde minnenen i vår hjerter.

Ønsker du et minne fra en av dine som har gått bort, så send oss en tekst og et bilde. Du kan få tilgang til endre siden selv. Kontakt oss her!