Det er en tung prosess å miste sine kjære. På toppen av det hele må familien ta tak i praktiske ting om man vil eller ikke.

Begravelsesbyrå

Din største støttespiller er begravelsesagenten, som ordner alt det praktiske rundt begravelse. Finn ditt byrå i nærmiljøet og la dem ta seg av alt rundt dette. De kan også være gode samtalepartnere.

Gravferdstøtte

Om den avdøde mottok trygd eller pensjon kan det søkes om støtte til begravelse. Beløpet er behovsprøvet. Mer informasjon her: http://www.nav.no/Pensjon/Ytelser+ved+d%C3%B8dsfall/Gravferdsst%C3%B8nad

Bostyre

Det ubehagelige emnet etter at din kjære er gravlagt er rydding i bo og eiendeler. Som regel ingen hyggelig jobb, men det må gjøres. Regningene fortsetter å komme, og må stoppes. I den forbindelse må det opprettes et bostyre. Dette ordnes i skifteretten. Alle arvtakere må bli enige og skrive under på godkjenning av bobestyrer.

Odel

Om avdøde eide gårdsbruk kan det bli komplisert. Det finnes en rekke lover for overtakelse av gårdsdrift. Denne siden kan være til hjelp:
http://www.rettshjelpen.no/odelsrett.html
Webløsning levert og vedlikeholdes av Web Norge © 2013-2021. Ansvarlig redaktør: Jan Olav Bollmann.